دسته‌بندی: مدیریت ساختمان

پایان کار ساختمان

از مراحل ساخت یک مجتمع آپارتمانی، میتوان به گواهی پایان کار ساختمان اشاره کرد. در واقع زمانی که ساخت آپارتمان …

ادامه مطلب »
حقوق مدیر ساختمان

حقوق مدیر ساختمان

مدیر ساختمان شخصی است که مسئولیت مدیریت و نظارت بر تمامی فعالیت‌های مربوط به یک ساختمان را بر عهده دارد. …

ادامه مطلب »

روش های مدیریت ساختمان

امروزه با رواج آپارتمان نشینی، مدیریت ساختمان اهمیت بالایی پیدا کرده است. مسئولیت مدیریت ساختمان با مدیر ساختمان است. از …

ادامه مطلب »