دسته‌بندی: شبکه الکترونیکی پرداخت کارت

شاپرک چیست؟

شاپرک در اصل نوعی نظام پرداخت کارتی است.

نظام پرداخت کارتی یکی از زیر ساخت مهم هر کشور برای انجام …

ادامه مطلب »