ویژگی های نرم افزار ساختمان همساده ها

حسابدار

نرم افزار شارژ ساختمان همساده ها برا مبنای اصول حسابداری طراحی شده و شما را از برنامه های حسابداری بی نیاز میکند.

آشنایی با اصطلاحات حسابداری در نرم‌افزار همساده‌ها

اگر حسابهای مالی ساختمان شما توسط یک حسابدار رسیدگی میشود با این اصطلاحات آشنایی کامل دارد. ولی اگر حسابدار نداشته باشید باید با این اصطلاحات آشنایی داشته باشید.

hesabdar-s

فاکتور فروش

برای دریافت مبالغی مثل: شارژ ساختمان، قبوض آب و برق و .. باید فاکتوری تحت عنوان فاکتور فروش تنظیم شود . در نرم افزار همساده ها پس از تنظیم فاکتور فروش با انتخاب گزینه ارسال پیامک این فاکتور را برای شخص طرف حساب به صورت پیامک ارسال میکند تا شخص از میزان بدهی خود مطلع شود و در اولین فرصت اقدام به پرداخت کند.

ثبت دریافتی

مبالغی که به حساب ساختمان واریز می شود، مثل واریزی های شارژ ساختمان باید در سیستم ثبت شود. بنابراین مدیر ساختمان برای دریافت این مبالغ قبض صادر میکند و هر کدام از این قبض ها باید در قسمت ثبت دریافتی با ذکر مشخصات ثبت شود.

فاکتور خرید

مدیر ساختمان برای هر کدام از خدمات که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می شود باید فاکتوری تحت عنوان فاکتور خرید تنظیم کند. ثبت فاکتور خرید سندی است برای هزینه های ساختمان .

ثبت پرداختی

هر ساختمانی در ازای خدماتی مثل نظافت، باغبانی، تعمیرات و .. هزینه هایی از صندوق ساختمان به شخصی که خدمات را انجام داده پرداخت میکند . در ازای هر پرداختی باید رسید و یا قبض مبلغ پرداخت ثبت شود . با مراجعه به قسمت ثبتپرداختی عملیات ثبت هزینه های پرداختی انجام میشود.

تعریف اشخاص حقیقی و حقوقی

شخص حقیقی به هر یک از افرادی گفته می‌شود که دارای حقوق و مسئولیت‌های مشخصی در جامعه می‌باشد. برای مثال باغبان ، تعمیرکار کولر و…… شخص حقوقی به یک نهاد، مؤسسه، شرکت یا سازمان گفته می‌شود که برای آن نیز حقوق و مسئولیت‌های قانونی لحاظ شده است.برای مثال شرکت بیمه آتش سوزی ساختمان، شرکت آسانسور و…..