آموزش پنل مدیر ساختمان

چطور موقع کار در برنامه همساده ها آموزش قسمت مورد نظر را ببینم؟

در هنگام کار با برنامه همساده ها در هر صفحه چند آیکون به صورت ثابت وجود دارد . هر یک از این آیکون ها عملیاتی را ساپورت میکند .با کلیک روی آیکون علامت سئوال صفحه ای باز میشود که تمامی آموزشهای مربوط به همان صفحه با جزئیات به شما نمایش داده میشود.