آموزش پنل ساکنین

ویژگی های نرم افزار ساختمان همساده ها

در هنگام کار با برنامه همساده ها در هر صفحه چند آیکون به صورت ثابت وجود دارد . هر یک از این آیکون ها عملیاتی را ساپورت میکند .با کلیک روی آیکون علامت سئوال صفحه ای باز میشود که تمامی آموزشهای مربوط به همان صفحه با جزئیات به شما نمایش داده میشود.